Młodzieżowy Budżet Obywatelski 2023

MBO.jpgMasz pomysł jak zmienić otoczenie Twojej szkoły? A może wiesz, czego najbardziej w niej brakuje? Jeśli tak, to weź udział w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim! Właśnie startuje kolejna edycja inicjatywy skierowanej do uczniów szczecińskich szkół ponadpodstawowych. 

Zróbmy to razem! 

W tegorocznej edycji Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego, każda ze szkół biorących udział w projekcie, będzie miała do zagospodarowania kwotę 6 000 złotych. Co ważne, w przypadku, gdy zwycięski projekt nie pochłonie wszystkich dostępnych środków, możliwa jest również realizacja projektów, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów w danej placówce. 

Autorzy poszczególnych projektów muszą pamiętać o tym, by zgłaszane przez nich pomysły były zgodne ze szkolnym statutem. Wszystkie propozycje zostaną zweryfikowane pod względem formalnym przez Kapitułę złożoną z przedstawicieli szkoły, która ostatecznie zdecyduje o tym, które projekty trafią pod głosowanie.  Ważne jest również to, by już na etapie zgłaszania projektu zadbać o możliwie najbardziej szczegółowy opis naszego pomysłu. W uaktualnionej karcie projektu, znajdzie się m.in. miejsce na dokładne określenie przestrzeni, w której miałby zostać on zrealizowany czy też szczegółowy kosztorys. 

Co już się udało? 

W ubiegłym roku w IV LO wygrał projekt, dzięki któremu zakupiliśmy pufy w świetlicy, przenośne bramki oraz komputer do Samorządu Uczniowskiego. Obecna edycja rozpoczęła się z 6 lutego, w związku z czym zachęcamy grupy złożone, z co najmniej trzech osób do tworzenia projektów, zgodnych ze statutem szkoły. W korytarzu na parterze zostanie umieszczona skrzynka i karty projektów do uzupełnienia, dla uczniów chcących zgłosić swój wniosek. Zachęcamy do działania.


Młodzieżowy Budżet Obywatelski 2023 

Propozycje projektów w IV LO  

1. Szkolenie z autoprezentacji i wystąpień́ publicznych dla wszystkich uczniów szkoły  
2. Sportowa Czwórka – doposażenie sali gimnastycznej 
3. Zakup drukarki 3d 
4. Zaaranżowanie ogródka szkolnego 
5. Rozbudowanie radiowęzła 
6. Odrestaurowanie stolarki okiennej w sali 111


WYNIKI GŁOSOWANIA z dnia 29 marca 2023

1. Zaaranżowanie ogródka szkolnego – 115 głosów – zwycięski projekt 

2. Szkolenie z autoprezentacji i wystąpień publicznych dla wszystkich uczniów szkoły – 99 głosów 

3. Sportowa czwórka – doposażenie sali gimnastycznej – 98 głosów 

4. Rozbudowanie radiowęzła - 27 głosów 

5. Zakup drukarki 3d – 24 głosy 

6. Odrestaurowanie stolarki okiennej w sali 111  - 24 głosy 

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie