Xu - Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich – 2023

Xu - Interdyscyplinarna Konferencja Samorządów Uczniowskich – 2023

Od 15 do 17 listopada 2023 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Interdyscyplinarnej Konferencji Samorządów Uczniowskich - XU, na którą przyjechało 260 uczniów z całej Polski, niektórzy przemierzając nawet 600km!  

Troje naszych uczniów przez trzy dni brało udział w wielu warsztatach i wykładach rozwijających kompetencje społeczne oraz pracowali nad autorskimi projektami możliwymi do zrealizowania w szkole, niekiedy nawet do późnych godzin wieczornych. Celem projektu było zaangażowanie uczniów w życie szkoły, poprawa ich samopoczucia oraz integracja międzyklasowa. 

W ostatnim dniu konferencji odbyła się prezentacja projektów w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego. Warto nadmienić, że projekt prezentowały zaledwie 3 osoby z ponad dziesięcioosobowych grup i pośród prezenterów znalazła się właśnie trójka naszych uczniów. 

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie