Zwolnieni z Teorii już w najbliższy piątek 22.09.2023 roku!

Zwolnieni z Teorii już w najbliższy piątek 22.09.2023 roku!

zwolnieni_z_teorii.png

Myślenie projektanckie, współdziałanie, project management czy wreszcie szlifowanie kompetencji miękkich. Oto istota przedsięwzięcia, do którego zapraszamy już dziś wszystkich uczniów CZWÓRKI!

Ogólnopolska Olimpiada Projektów Społecznych Zwolnieni z Teorii to inicjatywa, która opiera się na zrealizowaniu projektu odpowiadającego potrzebom współczesności. Młodzi ludzie angażują się w działania, które są dla nich prawdziwym oknem na świat. Doskonalą kompetencje miękkie, uczą się, jak pozyskiwać partnerów biznesowych czy sponsorów i jak docierać do mediów, by ów palący problem rozwiązać. Trenują asertywność i współdziałanie w grupie projektanckiej. Nagrodą w tej olimpiadzie jest zdobycie Międzynarodowego Certyfikatu Zarządzania Projektami Społecznymi, tak pożądanego na rynku pracy, ale także podczas rekrutacji na studia. 

IV Liceum Ogólnokształcące już po raz kolejny rozpoczyna tę niezwykłą przygodę spotkaniem z Trasowiczami, finalistami olimpiady. Odbędzie się ono 22 września o godzinie 10.20
w sali gimnastycznej.  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas I. 

Młodzi, sięgajcie gwiazd! 

Wejdźcie na platformę, załóżcie konto, zbierzcie grupę i otwórzcie projekt!

www.zwolnienizteorii.pl

Z wszelkimi pytaniami zgłaszajcie się do Waszej nauczycielki Zwolnionej z Teorii - pani Izabeli Bembenek-Kloc.
Czeka na Was w sali 111.

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie