Sekretariat

Sekretariat

czynny:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
 
 
dla uczniów
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 - 13:00
 

LEGITYMACJE SZKOLNE

W przypadku zgubienia lub zniszczenia legitymacji należy:

 • Złożyć podanie o wydanie nowej legitymacji szkolnej wraz ze zdjęciem
 • Uiścić opłatę za wydanie nowej legitymacji szklonej w kwocie 9 zł na konto szkoły 
  nr konta: IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Szczecinie
  75 1020 4795 0000 9502 0278 4452
 • Zgłosić się z dowodem wpłaty po odbiór legitymacji do sekretariatu.

 

DUPLIKATY ŚWIADECTW

W przypadku zgubienia lub zniszczenia świadectwa należy

 • Złożyć podanie o wydanie duplikatu świadectwa
 • Uiścić opłatę za wydanie duplikatu świadectwa w kwocie 26 zł na konto szkoły  
  nr konta IV Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Szczecinie
  75 1020 4795 0000 9502 0278 4452
 • Zgłosić się z dowodem wpłaty oraz dokumentem potwierdzającym tożsamość po odbiór duplikatu do sekretariatu.

 


Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie