"Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie MAM PUM"

MAM PUM XIV Edycja

rok akademicki 2022/23

 logo_urzad.gif

Projekt finansowany z budżetu Miasta Szczecin


Młodzieżowa Akademia Medyczna Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie MAM PUM
realizowana jest na mocy porozumienia:

  • Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  • Prezydenta Miasta Szczecin
  • Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie
  • Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Szczecinie 

TERMINY I PROGRAM SPOTKAŃ – styczeń–maj 2023


31 maja, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

prof. Jacek Rudnicki
„Inne dzieci?"


20 kwietnia 2023 godz. 20.00 test końcowy


19 kwietnia, godz. 18. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

dr hab. n. med. Aneta Cymbaluk prof. PUM – 
„Rak szyjki macicy - profilaktyka, leczenie” 
dr hab. n. med. Andrzej Ossowski – 
„Współczesna genetyka w badaniach historycznych"
 

1 marca, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

dr Anna Zimny-Zając – Redaktor Naczelna serwisu Medonet w Warszawie
„Tak źle jeszcze nie było. Polacy ocenili swoje zdrowie - Narodowy Test Zdrowia Polaków 2022” 
prof. Tomasz K. Wojdacz – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
„Historia epigenetyki i jej znaczenie dla medycyny"
dr Małgorzata Tomasik – Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
„Patenty i złote medale za prace w stomatologii"

1 lutego, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

 prof. dr hab. Witold  Malinowski– „W grupie raźniej?” 
prof. dr hab. Kazimierz Ciechanowski– „Witamina D3 - fakty i mity"
dr hab. Magdalena Wiśniewska– „Infekcje wirusowe a szpitale tymczasowe”

11 stycznia, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

 prof. Jan Lubiński – „Najnowsze odkrycia Zespołu Profesora Jana Lubińskiego” 


TERMINY I PROGRAM SPOTKAŃ – październik–grudzień 2022


 TEST  (I semestr) 17 grudnia 2022, godz. 20.00 


 7 grudnia, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

 dr Artur Reginia – „Zaburzenia odżywiania” 

dr Ernest Tyburski – „Rzeczywistość wirtualna w diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych”

prof. Jolanta Kucharska-Mazur – „Konsekwencje wydarzeń traumatycznych”


2 listopada, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

 prof. Małgorzata Peregud-Pogorzelska – „Choroby układu sercowo-naczyniowego” 

 prof. Anna Grzywacz – „Na tropie genu palacza”

dr Joanna Jursa-Kulesza – „Nauka o Covid-19”


5 października, godz. 17. 00 Aula PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie

INAUGURACJA

Choroby zakaźne

 prof. dr hab. Anna Giżewska – „Znaczenie wczesnej diagnostyki w chorobach rzadkich dzieci” 


Szanowni Państwo, 

zapraszamy uczniów klas maturalnych do udziału w XIV edycji Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM). 

Celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi: 

1. edukacja młodzieży, 

2. poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych, 

3. pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu, 

4. popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, 

5. informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych form zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach, 

6. umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi, 

7. próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim, 

8. pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka…,

9. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie (PUM), 

10. zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych, 

11. promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Uczelni – najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim, 

12. zachęcenie młodzieży do pracy w Szczecinie.

Absolwenci projektu otrzymają: 

1. certyfikat ukończenia MAM PUM, 

2. wpis o uczestniczeniu w projekcie z podaniem numeru certyfikatu MAM PUM, który umieszczony zostanie na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, w rubryce osiągnięcia ucznia.

REKRUTACJA

Zapraszamy uczniów klas maturalnych zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach MAM PUM 

do zarejestrowania się na stronie IV Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie (IV LO) http://mampum.lo4.edu.pl/platforma/, w terminie – do 30.09.2022 roku (godz. 15.00).

Warunkiem przystąpienia do MAM PUM jest zdanie testu, który zawiera pytania obejmujące rozszerzony program szkolny z biologii i chemii. 

Egzamin prowadzony drogą elektroniczną odbędzie się 1 października 2022 roku, w godzinach od 20.00 do 21.00.

Osoby zakwalifikowane do MAM PUM otrzymają indywidualne powiadomienie drogą elektroniczną do 3 października 2022 roku. 

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023 nastąpi 5 października 2022 roku, o godz. 17.00 w Auli PUM, przy ul. Rybackiej 1 w Szczecinie.

Bezpłatne dla uczniów zajęcia, prowadzone przez wybitnych naukowców z różnych dziedzin medycyny i zdrowia publicznego, organizowane będą w następujących terminach:

1. 5 października 2022, godz. 17.00,

2. 2 listopada 2022, godz. 17.00,

3. 7 grudnia 2022, godz. 17.00,

4. 11 stycznia 2023, godz. 17.00,

5. 1 lutego 2023, godz. 17.00,

6. 1 marca 2023, godz. 17.00,

7. 19 kwietnia 2023, godz. 18.00,

8. 31 maja 2023. godz. 17.00.


  REKRUTACJA

Zapraszamy uczniów klas maturalnych zainteresowanych uczestnictwem w zajęciach MAM PUM do zarejestrowania się w terminie do 30-09-2022r

na stronie http://mampum.lo4.edu.pl/platforma/


    MAM PUM realizowany jest na mocy porozumienia:

  • Rektora Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  • Prezydenta Miasta Szczecin
  • Kuratora Oświaty w Szczecinie
  • Dyrektora IV LO w Szczecinie

   logo-pum.jpg logo_urzad.gif logo_kurator.jpg logo_IVLO.jpg


 

Copyright 2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie